Abonnementsbetingelser

Disse betingelser gælder for hjemmesiden www.instafume.dk, de abonnementstjenester, der tilbydes på hjemmesiden og de produkter der leveres i henhold til abonnementer. Læs venligst disse abonnementsbetingelser. Ved at bruge hjemmesiden eller ansøge om et abonnement hos Instafume via hjemmesiden, accepterer du vilkårene og indvilliger i at være bundet af dem.

Har du derfor spørgsmål til vores abonnementsbetingelser, så er du altid meget velkommen til at kontakte os på mail hello@instafume.dk.

1. OPLYSNINGER OM OS

Instafume IVS

CVR-nr.: 38 74 35 97

Smedeland 7

2600 Glostrup

2. ANSØGNING OG HYPPIGHED

2.1. Du kan kun tegne et abonnement hos Instafume, hvis du er mindst 18 år. Er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre. Du skal også være opmærksom på, at hjemmesiden kun kan forhandle abonnementer til levering af produkter til adresser i Danmark (dette gælder desværre ikke adresser på Grønland og Færøerne).

2.2. Når du har ansøgt om et abonnement hos Instafume via hjemmesiden, vil vi bekræfte modtagelsen ved at sende en besked til den e-mailadresse, du indtastede. Aftalen mellem dig og Instafume er først indgået, når vi i en ny e-mail til dig bekræfter, at produkterne er blevet eller vil blive sendt til dig.

2.3. Abonnementsaftalen medfører, at du én gang pr. kalendermåned, får leveret parfume til den adresse, du har angivet. Visse særlige abonnementer (f.eks. visse gaveservices) kan være begrænset til én levering, således at aftalen kun gælder for denne konkrete levering og automatisk ophør derefter.

2.4. Vi forbeholder os ret til at afstå fra at handle med dig uden begrundelse.

3. PRISER

3.1. Med undtagelse af åbenlyse typografiske fejl gælder de priser, der til enhver tid er angivet på hjemmesiden. Priserne er inklusive moms.

3.2. De priser, der er gældende for dit abonnement, er fremhævet i forbindelse med din ansøgning om et abonnement hos Instafume.

3.3. Priser og forsendelsesomkostninger kan ændres til enhver tid. Du er bundet af de priser, der gælder på det tidspunkt, du har tegnet dit Instafume abonnement, med mindre vi giver dig besked om prisændringer, og du ikke inden for 20 dage fra den dato, hvor meddelelsen er sendt, meddeler Instafume, at du ikke accepterer sådanne ændrede vilkår (Instafume abonnementet vil herved omgående ophøre).

4. BETALING

4.1. Ved indgåelse af dit abonnement hos Instafume, accepterer du at betale det periodemæssige abonnementsgebyr, indtil abonnementet opsiges.

4.2. Den første periodemæssige abonnementsgebyr betales straks i forbindelse med din ansøgning om abonnement og efterfølgende periodemæssige abonnementsgebyrer betales normalt den 15. i hver kalendermåned. Hvis din ansøgning om et abonnement hos Instafume ikke imødekommes (jf. punkt 2.4), vil der ikke blive betalt noget gebyr. OBS: Tilmelder du dig inden måneds udsendelse, vil du først blive trukket for foregående måneds forsendelse og derefter den aktuelle måneds forsendelse. Der vil gå ca. en uge mellem betalingerne.

4.3. Instafume IVS modtager online betalinger med Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard og Maestro. Du accepterer, at vi kan opkræve periodemæssige abonnementsgebyrer fra dit kredit- eller betalingskort uden yderligere godkendelse, indtil du ændrer din betaling via din konto på hjemmesiden eller ved at du sender en e-mail til hello@instafume.dk (med tillæg af den tid, vi med rimelighed har brug for at ændre betalingen).

4.4. Betaling kan også ske med et af Instafume udstedt gavekort eller vouchers (under iagttagelse af de betingelser, der fremgår af den pågældende voucher eller gavekort).

4.5. Vi forbeholder os ret til at foretage et kredittjek på dig.

4.6. Skal du ændre (herunder slette eller fornye) dit kredit- eller betalingskort, kan du foretage ændringerne for din betaling via din konto på hjemmesiden eller ved at du sender en e- mail til hello@instafume.dk (med tillæg af den tid, vi med rimelighed har brug for at ændre betalingen).

4.7. Vi gør opmærksom på, at tilbud og rabatter ikke kan kombineres med eksisterende rabatter, nedsatte varer eller priskampagner.

5. LEVERINGSTIDER

5.1. Efter indgåelse af et abonnement, vil du modtage produkter fra Instafume hver måned. Afhængig af hvornår i en kalendermåned du har tegnet et abonnement hos Instafume, vil din ordrer blive leveret i løbet af samme måned eller næste måned. En anslået leveringstid er angivet i den meddelelse, du modtager, når din ordrer er blevet eller vil blive sendt til dig.

5.2. Hvis et produkt er udsolgt, forbeholder vi os retten til ikke at levere det pågældende produkt i den aktuelle kalendermåned. Det vil i så fald ikke blive betalt noget abonnementsgebyr for den pågældende måned.

6. OPSIGELSE OG AUTOMATISK FORNYELSE

6.1. Du og Instafume kan til enhver tid og uden begrundelse opsige abonnementet til ophør ved udløbet af den til enhver tid gældende abonnementsperiode.

6.2. Du afmelder dit abonnement via din konto på hjemmesiden eller ved at sende en e-mail til hello@instafume.dk. Instafume opsiger abonnementet ved at sende en meddelelse til den e-mail adresse, du har angivet.

7. FORTRYDELSESRET

7.1. Såfremt du er en forbruger, kan du lovligt ombestemme dig inden for 14 dage (“fortrydelsesfrist”) fra den dag du modtager din ordre fra Instafume. Denne fortrydelsesfrist skal altid omfatte mindst syv arbejdsdage.

7.2. Du kan kun udøve din fortrydelsesret, hvis produkterne fra Instafume i al væsentlighed er uændret. Dette gælder ikke, hvis produktet er blevet beskadiget eller ændret på grund af en handling, der har været nødvendig for at undersøge produktet, eller på grund af en omstændighed, der ikke kan henføres til dig.

7.3. Du udøver din fortrydelsesret ved at kontakte os inden udløbet af fortrydelsesfristen, og ved for egen regning at returnere varen til os. Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til hello@instafume.dk. Varen kan returneres til:

Instafume IVS

Smedeland 7

2600 Glostrup

7.4. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer Instafume, hvad du har betalt for varen i overensstemmelse med vores Returpolitik (jf. punkt 9 nedenfor).

7.5. Oplysninger om dine lovbestemte fortrydelsesret er også anført i vores meddelelse om, at en ordrer er blevet eller vil blive sendt til dig.

8. KLAGER

8.1. Alle forbrugere i EU har fra den 15. februar 2016 fået en ny fælles europæisk klageportal, der giver mulighed for at klage til virksomheder i andre EU-lande. Derved er det blevet betydeligt nemmere for både forbrugere og butikker på nettet at håndtere klagesager på tværs af grænser. Du kan finde link til klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. RETURPOLITIK

9.1. Hvis du returnerer en varer til os, efter du har udøvet din fortrydelsesret (se punkt 7 ovenfor), vil vi gennemføre tilbagebetaling hurtigt, og senest 14 dage fra den dato, vi har modtaget varen retur. Vi vil således tilbagebetale varens pris plus eventuelle forsendelsesomkostninger. Du skal dog selv bære omkostningerne ved at returnere varen til os (jf. punkt 7.3 ovenfor).

9.2. Hvis du returnerer en vare til os af andre grunde (f.eks. fordi du tror, at varen er defekt), vil vi undersøge den returnerede vare og give dig besked via e-mail inden for en rimelig tid vedrørende din tilbagebetaling. Vi udfører normalt tilbagebetaling snarest muligt og senest 14 dage fra den dato, hvor vi modtog information om, at købet ønskes annulleret. Vi vil således tilbagebetale varens pris, eventuelle forsendelsesomkostninger og rimelige udgifter, du har haft ved at returnere varen til os.

9.2.1. Som udgangspunkt vil vi tilbagebetale penge til dig med samme betalingsmetode, som du brugte til at gennemføre betaling til os.

10. ANSVAR

10.1. Hvis du er en forbruger reguleres vores ansvar for de leverede varer af kapitlet vedrørende Forbrugerkøb i den danske Købelov (LBKG 2003-03-28 nr 237). I øvrige tilfælde er vi kun ansvarlig for brud på disse vilkår, og kun for et samlet beløb svarende til dit årlige abonnementsgebyr, med mindre der foreligger tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd. Disse begrænsninger gælder alene såfremt de er i overensstemmelse med gældende dansk lov.

11. FORCE MAJEURE

11.1. Instafume er ikke ansvarlig for eventuel manglende opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af nogen af vores forpligtelser i henhold til et abonnement, der er forårsaget af begivenheder uden for vores rimelige kontrol (force majeure).

11.2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter i særdeleshed (uden begrænsning) følgende:

11.2.1. Strejker, lockout eller andre faglige aktioner;

11.2.2. Civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig eller trussel eller forberedelse til krig;

11.2.3. Brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, epidemier eller andre naturkatastrofer;

11.2.4. Umulighed af brug af jernbaner, skibsfart, fly, biltransport eller anden form for offentlig eller privat transport; og

1.2.5. Umulighed af brug af offentlige eller private telenet.

11.3. Vores ydelser i henhold til ethvert Abonnement anses for at være suspenderet for den periode, hvor force majeure-hændelsen pågår. Instafume vil bruge vores rimelige bestræbelser på at bringe Force Majeure-hændelsen til ophør eller at finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til abonnement kan gennemføres til trods for force majeure hændelsen.

12. TREDJEPARTS WEBSTEDER

12.1. Dette website kan indeholde links til hjemmesider, der drives af en af vores partnere, annoncører eller tilknyttede selskaber eller andre tredjeparter. Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for indholdet af sådanne hjemmesider eller de varer eller tjenester, der tilbydes der.

13. MEDDELELSER

13.1. Meddelelser til os, skal sendes til hello@instafume.dk. Meddelelser til dig sendes til den e-mail-adresse, du har angivet på hjemmesiden.

14. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

14.1. Instafume eller vores licensgivere ejer alle immaterielle rettigheder til hjemmesiden og alle materialer lagt ud på hjemmesiden. Disse rettigheder og materialer er beskyttet af copyright og enhver ret i denne forbindelse forbeholdes.

14.2. Du kan til personlig brug udskrive en kopi eller downloade uddrag af sider på hjemmesiden. Du må ikke bruge nogen del af vores ophavsretligt beskyttede materiale til kommercielle formål uden først at indhente en licens fra os eller vores licensgivere.

14.3. Ved tegning af et abonnement, giver du os en uigenkaldelig ret til at citere fra kommentarer om Instafume, Instafume produkter og/eller abonnementer, som du har anført på hjemmesiden, blog eller sociale medier samt at bruge citater på vores hjemmeside, på sociale medier og ved anden markedsføring.

15. TILFØJELSER OG ÆNDRINGER

15.1. Vi kan fra tid til anden foretage tilføjelser eller ændringer til disse vilkår. Du er bundet af de forhold, der gælder på det tidspunkt, du har tegnet et abonnement hos Instafume, medmindre vi underretter dig om ændringer i disse vilkår, og du ikke inden 60 dage fra den dato, hvor meddelelsen er sendt, informerer os om, at du ikke accepterer sådanne ændrede vilkår (i givet fald vil dit abonnement straks ophøre).

16. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

16.1. Du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til abonnementet uden vores forudgående skriftlige samtykke. Instafume kan til enhver tid i din abonnementsperiode overdrage vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til abonnementet.

17. LOVVALG OG TVISTER

17.1. Disse vilkår og dit abonnement skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister i anledning af disse vilkår eller dit abonnement, skal afgøres ved de danske civile domstole.

18. Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Instafume IVS i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Instafume IVS dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Instafume IVS

Smedeland 7

2600 Glostrup

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

19. GAVEKORT

19.1. Køber af gavekortet har to ugers returret, hvor pengene kan tilbageføres. Pengene kan kun tilbageføres, såfremt gavekortet ikke er blevet indløst af modtageren.

19.2. Modtageren af gavekortet kan ikke få gavekortets værdi udbetalt.

19.3. Når gavekortet indløses, vil modtager få den første boks ved næste boks-udsendelse (midt i hver måned).